Udruga privatnih šumovlasnika “Kesten”

Udruga okuplja privatne šumovlasnike s područja grada Lepoglave s ciljem zajedničkog i organiziranog nastupa u natječajima za dodjelu sredstava iz državnoga proračuna, namijenjenih izradi programa gospodarenja šumama, pošumljavanju, održavanju i uređenju šumskih putova te za organizaciju savjetodavne službe i zaštitu šuma od požara.

Za svoje članove udruga organizira brojne radionice na kojima ih informira i upoznaje s pravilnim načinom rada u šumskom okruženju i gospodarenju u šumama. Udruga raspolaže šumskim radnim strojevima koje u eksploataciji drvne mase koriste njeni članovi.

Udruga privatnih šumovlasnika „Kesten“ spada među najaktivnije udruge takve vrste u Hrvatskoj. Zahvaljujući vlastitoj aktivnosti i koristeći sredstva Fonda za opće korisne funkcije šuma, Udruga je na području grada Lepoglave uredila više od 22 kilometra šumskih prometnica.

Informacije:
Miljenko Županić, zamjenik predsjednika
Mob.: +385 (0)98 604 739
E-mail: miljenko.zupanic@vz.t-com.hr

Comments are closed.