Uz pomoć Varaždinske županije i Zavoda za javno zdravstvo uklanja se ambrozija sa pokusno-pokaznog polja

large_ukalnjanje_ambrozije_lepoglava_1

Varaždinska županija u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo i Gradom Lepoglava organizirala je iskorjenjivanje ambrozije u Lepoglavi. Zaposleni na javnim radovima i radovima za opće dobro, uz djelatnice Klastera, započeli su s uklanjanjem ambrozije na pokusno-pokaznom polju buča na području Putina uz rijeku Bednju.
Riječ je o zdravstveno – javnoj akciji osvješćivanja građana o potrebi uklanjanja ambrozije koju je najbolje fizički ukloniti prije početka cvatnje.

Comments are closed.